SH 81 2K-SH-parketový lak na bázi rozpouštědel

2-složkový rozpouštědlový parketový lak na SH-bázi (amin-alkyd.báze) pro velmi silně namáhané dřevěné podlahy.

Oblast použití

Vhodný mimo jiné pro:

  • zbroušené parketové a dřevěné podlahy
  • protiskluzné podlahy

Výhody výrobku / vlastnosti

  • 2K systém pro velmi vysoké namáhání a odolnost
  • velmi dobrá odolnost vůči velmi silnému mechanickému a chemickému zatížení
  • protiskluzný (dle ČSN EN 14904)
  • velmi rychlá doba schnutí a dosažení konečné pevnosti
  • dobrý rozliv 
  • dlouhá doba zpracování
  • velmi dobrá brousitelnost
  • GISCODE SH1 / silně rozpouštědlový

Technická data

* při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu
Druh balení

umělohmotný kanystr + umělohmotná láhev

Velikost balení

4,5l (lak) + 0,45l (tvrdidlo)

Skladovatelnost

12 měsíců

Stupeň lesku

halbmatt

Poměr míchání

10:1

Spotřeba na 1 vrstvu

ca. 100 ml/m²

Vydatnost

ca. 10 m²/l

Teplota při zpracování

teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu

Doba zpracování

ca. 12 hodin*

Broušení

po ca. 3 hodinách*

Přelakovatelný

po ca. 3 hodinách*

Konečná chemická pevnost

po ca. 4 dnech*

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
SH 81 polomat 5 l 12577 4,5l (lak) + 0,45l (tvrdidlo)
Paleta :
96
SH 81 tvrdidlo 0,5 l 12583 4,5l (lak) + 0,45l (tvrdidlo)

Značky a symboly kvality

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu