Vlhčení parket před olejováním

Navlhčením dřevěných parket se rozumí aplikace 10 – 20 ml vody na metr čtvereční plochy. Pro aplikaci lze použít například vytírací mop, bavlněný hadr nebo rozprašovač. Tento způsob vlhčení je svým způsobem velmi stará technika, kterou dříve používali truhláři.

Výhody vlhčení:

Díky mírnému navlhčení dřevěné podlahy se rozšíří póry dřevěné hmoty a následně nanesený parketový olej pronikne hlouběji do dřeva. V konečném výsledku je přirozená kresba dřeva více zvýrazněna a v případě povrchové úpravy barevným olejem je barevný tón daleko intenzivnější. U běžných druhů dřeva vede navlhčení k rovnoměrné savosti a tím opticky k homogennějšímu výrazu než je tomu v případě standardního provádění olejování bez předchozího celoplošného navlhčení. Navíc při navlhčení dochází k nabobtnání povrchu dřeva, díky čemuž jsou kašírované případné nepravidelnosti jako například stopy po broušení.        

Postup při vlhčení:

Vlhčení parket provádíme po závěrečném jemném broušení a před nanesením parketového oleje. Navlhčením se vzpřímí vlákna dřeva, povrch je na pohmat drsný a tmavší. Zpravidla po 30 – 45 min. doby schnutí je povrch dřevěné podlahy suchý a opět světlý. Nyní lze přistoupit k olejování dřevěné podlahy. Při nanášení oleje hladkou nerez špachtlí vzpřímená vlákna uhladíme případně „oholíme“. Přibližně 10 – 15 min. po našpachtlování parketového oleje vmasírujeme jednokotoučovou parketovou bruskou olej do dřeva a to za použití polírovacího nebo čisticího (béžového) padu. Následně přeleštíme celou plochu ještě bílým padem.

Vzhled plochy je ovlivněn rovněž vlastnostmi použitých parketových olejů a kvalitou dřeva. Není-li optika podlahy po výše popsaném postupu celoplošně sjednocena, doporučujeme provedení druhého nátěru parketového oleje

Na co si je dát při vlhčení pozor?

„Základním předpokladem při vlhčení neboli tzv. „water poppingu“ je opatrnost“ říká Rainer Mansius, aplikační technik společnosti Pallamnn a dodává „Nejsou-li všechna místa po ploše rovnoměrně navlhčena, může to vést ve výsledku k nestejnoměrné optice. Místa, která nebyla navlhčena, jsou oproti navlhčeným místům světlejší. Rovněž se je nutno vyvarovat, aby na některých místech zůstávaly nerozpadované přebytky parketového oleje, které by vedly k tomu, že by se v těchto místech vytvořila olejnatá lesklá místa“.  

Lze provádět vlhčení všech druhů dřev?

V případě běžných dřev lze provádět jejich vlhčení bez obav. Jinak tomu je u dřevin exotických. V případě exotických dřevin doporučujeme poradu s odborným technickým poradcem. Specifické vlastnosti exotických dřevin jsou velmi variabilní a mohou se chovat po navlhčení a olejování zcela nevyzpytatelně. Rainer Mansius: „Vlhčení se nedoporučuje u dřevin s vysokým obsahem podílu mastných/olejnatých látek jako je tomu například u Ipé/La­pa­cho nebo Teaku. U těchto dřevin je silně omezené pronikání vody do dřevné hmoty.“

 

 

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu